Genel

Yurtdışında çalışanlar Türkiye’de emekli olur mu?

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına yurt dışında geçen sürelerini geriye dönük borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olma hakkı tanınmıştır.

yurtdışında çalıştım emekli olabilir miyimYurtdışında 18 yaşından sonra geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik sürelerinde Türk vatandaşı olanlar bu sürelerini, ayrıca çalışmış olup olmadıklarına bakılmaksızın ev kadınları aynı şartlarla yurtdışı sürelerini borçlanabilirler.

Borçlanma başvuruları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılır. Evvelce memur statüsünde çalışmış olanların ise “Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı – Mithatpaşa Caddesi No: 7, Sıhhıye/ANKARA adresine” yazılı olarak başvurmaları gereklidir.

Yurtdışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile ev kadınlığında geçen sürelerin borçlandırılması için hak sahiplerince yapılacak başvurular da, ölenin Türkiye’deki sigortalılık statüsü dikkate alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yukarıda açıklanan birimlerine yapılmalıdır.

Kurumca tarafınıza tahakkuk ettirilecek borç tutarı, tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenmelidir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilir.

Borç tutarının ödenmesi ve 5510 sayılı Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde vatandaşlarımız emekli olabilirler.

Almanya’da çalışıyorum Türkiye’den nasıl emekli olabilirim?

Yaşlılık aylığı bağlanması için 65 veya (1947 ve daha sonra doğanlar için 2012 yılından 2029 yılına kadar kademeli olarak yükseltilmek suretiyle) 67 yaşını doldurmuş ve asgari 5 yıllık (60 ay) sigortalılık süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, Türkiye’de geçen sigortalılık süreleri de hizmet birleştirmesi yapılması suretiyle tamamlanabilir ve kısmi aylık bağlanır. Diğer aylık türleri için, Almanya’da iseniz Almanya’daki Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden, Türkiye’de iseniz bulunduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden ya da Bakanlığımızdan bilgi alabilirsiniz.

Avusturya’da nasıl emekli olabilirim?

Avusturya mevzuatına göre toplam 180 ay sosyal güvenlik primi ödeyen sigortalılar, yaş koşulunu yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkını elde edebilmektedir. Sigortalı olarak geçmesi gereken çalışma sürelerinin hesaplanmasında ülkemizde geçen süreler de dikkate alınmaktadır. Yaşlılık aylığı asgari yaş sınırı kadınlarda 60, erkeklerde ise 65’dir.

Fransa’da nasıl emekli olabilirim?

Fransa’da işyerlerinin bağlı olduğu ve sigortalıların çalışmaları esnasında zorunlu olarak tabi oldukları Ek Emeklilik Kurumları yaşlılık aylığından ayrı olarak, emeklilik yaşına gelindiğinde “Ek emekli aylığı” bağlamaktadır. Bu aylığın bağlanması için gereken yaş şartı yaşlılık aylığında olduğu gibidir.

Sigortalının vefatı halinde, geride kalan dul eşe, 55 yaşından itibaren ek dul aylığı bağlanmaktadır. 1 Temmuz 1996 tarihinden önce vefat edenlerin dul eşine 50 yaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Bakmakla mükellef olunan en az iki çocuk var ise veya maluliyet sözkonusu ise yaş şartı aranmaz.

Ek emekli aylığı ve ek dul aylığı bağlatılması için, sigortalıların veya hak sahiplerinin Fransa’da iken en son tabi bulundukları ek emeklilik kurumuna (Caisse de retraite complémentaire) doğrudan müracaatları esastır. Müracaat formları Fransa’daki birimlerimiz aracılığıyla veya internet üzerinden temin edilebilir.

Vatandaşlarımızın ek emeklilik belgelerini Müşavirliğimize göndermeleri halinde bu belgeler ilgili Fransız kurumlarına iletilmektedir.

İsviçre’de çalışma süremi SGK’ya transfer edip Türkiye’de emekli olabilir miyim?

Türkiye – İsviçre Sosyal Güvenlik Anlaşması’na göre prim transferi uygulaması yapılmaktadır. İsviçre’de çalışan sigortalının Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek amacıyla İsviçre’yi kesin olarak terk etmesi halinde, talebi üzerine işçi ve işveren primleri dahil olmak üzere İsviçre’deki primleri SGK’ya transfer edilmektedir. Transfer edilen bu primlere istinaden İsviçre’deki süreler Türkiye’de sigortaya tabi çalışma süreleri gibi değerlendirilir ve bu sürelere istinaden diğer gerekli şartların yerine getirilmesi halinde ilgiliye Türkiye’den emekli aylığı bağlanması mümkün olabilmektedir.

İsviçre Sigorta Kurumu’ndan transfer edilen primlerin kişiye ödenmesi esasen mümkün değildir. Ancak, İşviçre’de geçen çalışma sürelerinin tamamı 3201 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanılırsa primlerin tamamı kendisine iade edilir, ya da talebi halinde borcu mahsup edilip artan kısmı kendisine iade edilebilir. Çünkü kısmi borçlanmada sadece borçlanılan sürelerin primleri iade edilecek, artan sürelerin primleri Kurumda kalacak ve emekli aylığında dikkate alınacaktır. Primlerin tamamının iadesi isteniyorsa, dikkat edilmesi gereken husus, sürelerin tamamının borçlanılmasıdır.

Suudi Arabistan’da emekli olabilir miyim?

Suudi Arabistan’da (SA) çalışan yabancı işçiler, 11 Mart 1987 tarihi itibariyle yaşlılık, malullük ve ölüm (uzun vadeli sigorta kolları) sigorta kolları kapsamı dışında bırakılmışlardır ve anılan tarih itibarıyla yabancı işçilerin ücretlerinden sigorta kesintisi yapılmamaktadır. Bu itibarla Türk vatandaşları da dahil olmak üzere, ülkede çalışan yabancıların SA sosyal güvenlik kurumlarından emekli olma imkanı bulunmamaktadır.

EMEKLİLİK KARARI KESİN DÖNÜŞE BAĞLI 
Yurtdışı borçlanmasını isteyen istediği zaman yapabilir. Ancak, yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik için yurda kesin dönüş şartı vardır. Kesin dönüş demek “Evini barkını Türkiye’ye taşı” demek değildir. Yurtdışında çalışmamak, işsizlik parası almamak ve ikamete dayalı sosyal yardım almamak üç şartının tamamını taşıyanlar kesin dönüş yapmış kabul edilirler. Bu üç şarta uymaları koşuluyla, yurtdışında ikamet edebilirler.

BORÇLANMA PARASINI SİZ BELİRLİYORSUNUZ 
3201 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesine göre yurtdışı borçlanması için ödenecek tutarı siz kendiniz belirliyorsunuz. En düşük günlük borçlanma bedeli günlük asgari ücretin yüzde 32’sidir. 1 Temmuz 2011 gününe kadar bu rakam, 8.50 lira olup en yüksek günlük borçlanma bedeli de bu rakamın 6.5 katı olan 55 liradır. 1 Temmuz 2011 gününden sonra yapılacak müracaatlarda ise günlük en düşük borçlanma rakamı, 8.93 lira olup en yüksek günlük rakam da 58 liraya yükselecektir. Ancak unutmayın, en düşükten borçlanma ile en yüksekten borçlanmaya göre bağlanacak emekli aylığı arasında asla 6.5 kat maaş farkı olmaz.

Türkiye’de geçmiş yıllarda sosyal güvenliğiniz varsa borçlanma formunda isterseniz borçlanacağız tarihleri de siz belirleyebilirsiniz ve 1999 öncesini en düşük rakamdan borçlanmak size en yüksek emekli aylığını verecektir. Tarih belirtmezseniz ödeme tarihinden geriye doğru olan sürelere sayılacağından emekli aylığı düşük olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu